Register

Vul die online inskrywings vorm in, of click op die "Inskrywings vorm pdf" link om die vorm te download. 

Online Inskrywing:

Naam:

Van:

Geboorte Datum:

Epos adres:

Kontak nr vir ouer/voog:

Mediese fonds:

Mediese fonds nr:

Chroniese siektes/ allergieë of diabetes:

Ek aanvaar die terms en conditions 

Ons vrywaar hiermee enige betrokkenes, organiseerders
Leiers ens van enige aanspreeklikheid vir enige beserings
, verlies en of skade van persoonlike items van hierdie 2016 kamp.

Inskrywings vorm download:

Inskrywings vorm pdf 

Padkaart:

Padkaart doc